• 2018 Audi R8 Spyder 5.2 V10 quattro
  • 2018 Audi R8 Spyder 5.2 V10 plus quattro